SERVICIUL DEZVOLTARE SI VALORIFICARE COLECTII

Activitati:

 

elaborarea si implementarea planurilor de multiplicare/achizitie a publicatiilorstiintifice pentru disciplinele  de studiu de licenta, masterat si doctorat si pentru cercetarea stiintifica, in colaborare cu coordonatorii Programelor de studiu si  coordonatorii Departamentelor de Cercetare din Universitate;

realizarea de studii ale pietelor editoriale (marketing de biblioteca);

constituireasi actualizarea bazei de date cu lucrarile cadrelor didactice (teze de doctorat, carti de specialitate, monografii, articole din periodice etc.) din Universitatea "Transilvania" din Brasov;

elaborarea situatiei privind acoperirea cu manuale universitare, tratate, monografiisi carti de specialitate a disciplinelor din programele de studiu de licenta / masterat / doctorat;

realizarea instrumentelor de informare pentru utilizatori si a materialelor de promovare a imaginii  Bibliotecii;

asigurarea consultantei de specialitate si oferirea de indrumari metodologice utilizatorilor, in procesul de regasire a informatiilor;

gestionarea fondului de publicatii destinat si primit prin  schimb national si international;

initierea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu parteneri nationalisi  internationali, realizarea bazei de date de evidenta;

evaluarea valorii continutului stiintific al publicatiilor primite prin schimb, in colaborare cu cadrele didactice din Universitate;

efectuarea traducerilor de corespondenta, de materiale didactice si stiintifice, documente oficiale etc.;

participarea la activitatile de inventariere si de prelucrare retroactiva a fondului de publicatii.