SERVICIUL DEPOZITE FILIALE

Activitati

 

coordonarea bibliotecilor filiale (Biblioteca Facultatii de Constructii si Biblioteca Facultatii de Muzica): deservire si evidenta utilizatori; circulatia publicatiilor (imprumut/consultare/restituire); evidenta, gestionarea si organizarea fondului de publicatii;

realizarea activitatilor de evidenta, gestionare, organizare, conservare si inventarierea fondului de documente (carti, reviste, colecţii speciale) existent in Depozitele din Corpul A şi N;

rezolvarea transferului de publicatii solicitate de utilizatori din Depozite la Centrul de imprumut – Aula;

 realizarea deselectie fondului de publicatii si intocmirea listelor cu propuneri de casare;

rezolvarea solicitarilor de imprumut interbibliotecar national si international;

 conservarea fondului de carte veche;

evidenta si inventarierea (verificarea) fondului de documente din bibliotecile de catedra/disciplina/ centre de cercetare/departamente ( carti, reviste, colectii speciale, STAS-uri ).