SERVICIUL INFORMATIZARE

Activitati:

 

administrarea, supravegherea si gestiunea sistemului informatic local al bibliotecii;

administrarea accesului Internet pentru bibliotecari si utilizatori;

intretinerea/depanarea echipamentelor hardware;

instalarea si configurarea unor aplicatii locale de uz general;

intretinerea si administrarea modulelor software-ului Liberty 3;

proiectarea si dezvoltarea de aplicatii necesare diferitelor departamente;

acordarea de asistenta de specialitate tuturor compartimentelor in cadrul activitatilor specifice;

se ingrijeste de buna administrare (configuratie, erori, performate, securitate) a retelelor de calculatoare din cadrul institutiei;

elaborarea cursurilor electronice;

crearea, administrarea şi actualizarea paginii web.