REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONAREA AL SALII CU ACCES DIRECT LA COLECTII SI AL DEPOZITULUI


 

 

Sala de lectura cu acces direct la colectii functioneaza conform programului aprobat de Senatul Universitatii "Transilvania" din Brasov;

Persoanele care doresc sa consulte fondul de publicatii au acces pe baza de permis de biblioteca sau abonament eliberat, contra cost, pe perioada determinata;

Utilizatorii sunt admisi in limita locurilor existente in sala;

Utilizatorii au obligatia de a semna un angajament prin care se obliga sa respecte Legislatia de Biblioteca si Regulamentul intern de functionare in vigoare.

Publicatiile nu se imprumuta la domiciliu.

 

 DREPTURILE UTILIZATORILOR

 

acces la toate tipurile de publicatii;

consultarea simultana a maximum trei publicatii;

obtinerea de indrumari metodologice si informari bibliografice;

consultarea bazei de date  on-line a bibliotecii in scopul cunoasterii fondului documentar;

rezervarea publicatiilor indisponibile in momentul solicitarii si inscrierea pe listele de asteptare;

solicitarea publicatiilor din depozitul fondului de imprumut sau depozitele fondurilor cu circulatie redusa;

  solicitarea publicatiilor din fondul altor biblioteci, prin imprumut interbibliotecar, la cerere;

acces la serviciile cu plata;

  in functie de problemele aparute ca utilizator al salii cu acces direct la colectii, acestia pot prezenta conducerii bibliotecii reclamatii sau propuneri pentru bunul mers al activitatii desfasurate in sala.

 

 OBLIGATIILE UTILIZATORILOR

 

utilizarea garderobei (obiectele de valoare vor fi pastrate de utilizatori. Biblioteca nu isi asuma raspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau deteriorate in spatiile bibliotecii);

  prezentarea permisului de biblioteca sau a abonamentului, la intrarea in sala;

  anuntarea pierderii permisului;

consultarea catalogului online al bibliotecii pentru a identifica publicatiile care urmeaza a fi consultate si pentru  a evita blocarea spatiilor din fata rafturilor, reducand in acest fel timpul de cautare;

utilizatorii au obligatia de a cere permisiunea custodelui pentru introducerea in sala de lectura a documentelor care nu fac parte din fondul bibliotecii;

  verificarea starii fizice a documentelor si semnalarea eventualelor deteriorari (coperta deteriorata, pagini lipsa sau rupte, sublinieri etc.);

 protejarea publicatiilor consultate, consultarea continutului informational fara a produce deteriorari prin insemnari sau sublinieri pe pagina, ruperea foilor sau decuparea figurilor etc.

  predarea publicatiile consultate  custodelui de sala sau asezarea lor  in locuri special amenajate pentru a  fi intercalate la raft numai de catre personalul specializat al bibliotecii;

respectarea ordinii, disciplinei si linistii.

 

SUNT STRICT INTERZISE

 

fumatul in incinta bibliotecii si a spatiilor aferente;

accesul cu paltoane, pardesie, genti, mape etc.;

iesirea din sala cu publicatiile bibliotecii;

conversatiile, plimbarile printre mese, lasarea hartiilor pe mese etc.;

utilizarea telefonului mobil in incinta bibliotecii;

folosirea internetului in alte scopuri decat cele documentare.

 

SANCTIUNI

 

1. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea publicatiilor se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 1-5 ori pretul astfel calculat. (Legea bibliotecilor nr.334/2002 republicata, art.67 alin.2)

 

2. Sustragerea publicatiilor constituie infractiune si se pedepseste in baza procedurii interne, conform legii in vigoare.

 

3. Pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate de către utilizatori se percepe o penalizare  de maxim 15 lei /publicaţie /lună, aplicată gradual cu 0,5 lei/ publicaţie / zi.

 

4. Dacă penalizarea este achitată în termen de 30 de zile calendaristice, de la termenul de împrumut, utilizatorul îşi păstrează dreptul de împrumut.

 

5. Dacă se depăşeşte termenul de penalizare de 30 de zile, utilizatorul este obligat să achite valoarea penalizării şi pierde dreptul de împrumut pe o perioadă de minim 15 zile calendaristice.

 

6. Pentru a preveni aplicarea penalizărilor pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate, utilizatorii sunt rugaţi să consulte modulul UTILIZATOR din OPAC pentru verificarea termenului de împrumut. Menţionăm că, în acest modul, utilizatorul poate prelungi în mod automat termenul de împrumut al publicaţiilor.

 

5.   Pentru a putea fi anunţaţi din timp asupra termenului de împrumut, utilizatorii sunt rugaţi  să transmită adresele personale de e-mail, pe adresa  de e-mail: biblioteca@unitbv.ro

 

 SERVICII CU PLATA

 

bibliografii la cerere;

selectare si listare a titlurilor din catalogul on-line al bibliotecii;

selectare si listare a titlurilor din catalogul on-line al altor biblioteci;

selectare si listare a titlurilor din baze de date on-line abonate de biblioteca;

cercetari bibliografice din resurse documentare din tara si/sau strainatate

fotocopiere;

tiparire la imprimanta;

utilizarea calculatoarelor din patrimonial bibliotecii;

copiere pe discheta;

acces la internet;

inchirieri de spatii pentru expozitii si alte activitati;

contravaloarea taxelor postale impuse de imprumutul interbibliotecar;

diverse formulare, accesorii etc.